Tsuruga Wakasanojo - Facebook
Tsuruga Isekichi - Woman Shinnai Performer - Facebook
Tsuruzawa Tsukasu´╝ŹWoman Gidayu Performer - Blog
Mochizuki Bokusei V - Official Website