Tsuruga Isekichi - Woman Shinnai Performer
Tsuruzawa Tsukasu - Woman Gidayu Performer
Takemoto Koshiwaka - Woman Gidayu Performer
Mochizuki Bokusei V - Official Website